مسلسل الكوري My Country 2019 بطولة يانغ سي جونغ وو دو هوان كم سولهيون جانج هيوك جي سونغ هيون

 • مترجم
  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 12
  مسلسل بلادي My Country مترجم
  حلقة رقم 12

  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 12

 • مترجم
  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 11
  مسلسل بلادي My Country مترجم
  حلقة رقم 11

  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 11

 • مترجم
  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 10
  مسلسل بلادي My Country مترجم
  حلقة رقم 10

  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 10

 • مترجم
  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 9
  مسلسل بلادي My Country مترجم
  حلقة رقم 9

  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 9

 • مترجم
  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 8
  مسلسل بلادي My Country مترجم
  حلقة رقم 8

  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 8

 • مترجم
  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 7
  مسلسل بلادي My Country مترجم
  حلقة رقم 7

  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 7

 • مترجم
  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 6
  مسلسل بلادي My Country مترجم
  حلقة رقم 6

  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 6

 • مترجم
  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 5
  مسلسل بلادي My Country مترجم
  حلقة رقم 5

  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 5

 • مترجم
  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 4
  مسلسل بلادي My Country مترجم
  حلقة رقم 4

  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 4

 • مترجم
  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 3
  مسلسل بلادي My Country مترجم
  حلقة رقم 3

  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 3

 • مترجم
  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 2
  مسلسل بلادي My Country مترجم
  حلقة رقم 2

  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 2

 • مترجم
  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 1
  مسلسل بلادي My Country مترجم
  حلقة رقم 1

  مسلسل بلادي My Country مترجم الحلقة 1